Algemene voorwaarden Partners

Hieronder kan u de Algemene Voorwaarden van het Wax&Board Affiliate partnerprogramma terugvinden. Lees deze bijkomstige voorwaarden goed na, deze zijn belangrijk om correct samen te werken en goed te begrijpen wat we al dan niet toestaan. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Inhoud

Partner Programma

Door u aan te melden als Affiliate, in het Wax&Board Affiliate-programma (ook wel: “Programma”, “Partner Programma” of “Affiliate-Progamma”), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (ook wel: “Servicevoorwaarden” of “Overeenkomst”).

Wax&Board behoudt zich het recht om de Servicevoorwaarden, van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en/of te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige Programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, vallen onder deze Servicevoorwaarden. Als u het Programma blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u instemt met deze wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van alle uitstaande betalingen die tijdens de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in om het partner Programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit Programma .

U moet in België wonen en optioneel over een erkende onderneming met BTW nummer beschikken.

Je moet een mens zijn. Accounts die zijn geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.

U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.

Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Wax&Board kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze beveiligingsverplichting.

U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Een persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account hebben.

U mag het aangesloten Programma niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

U mag het partner Programma niet gebruiken om geld te verdienen met uw eigen Wax&Board-product accounts. U krijgt dus geen vergoeding op de door uzelf aangekochte producten of diensten.

Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich heeft aangemeld voor het Affiliate-Programma , krijgt u een unieke Affiliate-code toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere afbeeldingen die wij met uw partnercode verstrekken op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties geven die u kunt gebruiken bij het linken naar Wax&Board. We kunnen het ontwerp van de illustraties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar -waar mogelijk- zullen we de afmetingen van de afbeeldingen niet zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

 

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, zullen we u speciale linkformaten bieden die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en de Wax&Board. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en de Wax&Board op de juiste manier gebruikmaakt van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de Wax&Board die op uw site zijn geplaatst in overeenstemming met deze Overeenkomst en die dergelijke speciale linkformaten correct gebruiken, worden “Speciale Links” genoemd. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen van een Wax&Board-product die rechtstreeks plaatsvinden via deze speciale links; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig falen door u of iemand die u verwijst om Speciale Links te gebruiken, of door uw Affiliate Code onjuist te typen, ook in de mate dat een dergelijke mislukking kan resulteren in een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.

 

Gelieerde links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingsvergoedingen / commissies en betaling

Om een ​​productverkoop in aanmerking te laten komen voor het verdienen van een verwijzingsvergoeding, moet de klant op een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://waxnboard.com klikken en tijdens die sessie een bestelling voor een product voltooien.

 

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

 

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden te diskwalificeren.

 

Betalingen beginnen pas als u meer dan € 50 aan partnerinkomsten heeft verdiend. Als uw aangesloten account deze drempel nooit overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die deze drempel hebben overschreden.

 

Om een uitbetaling te claimen moet u ons contacteren via het door u opgegeven mailadres – wat gebruikt werd tijdens uw registratie en ook op het moment van contact actief staat – waarna we de nodig administratie kunnen uitvoeren, dit voor een betaling kan plaatsvinden. Deze administratie is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake belastingregels. Wij gaan niet in op betaalverzoeken die niet afkomstig zijn van de geregistreerde partners. Indien u met een derde partij zou samenwerken om uw administratie uit te voeren, dan zal men dit moeten doen via de door u geregistreerde contactgegevens.

Uzelf identificeren als een Wax & Board-filiaal

U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; een dergelijke actie kan ertoe leiden dat u uit het Programma wordt beëindigd. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Wax&Board of een relatie of band tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat we een goed doel of een andere zaak steunen, sponsoren, onderschrijven of bijdragen).

 

U mag geen producten kopen via uw aangesloten links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van verwijzingsvergoedingen en / of de beëindiging van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige partnerinkomsten meer dan de drempel van € 50 bedragen, wordt u elke maand uitbetaald. Als u minder dan de drempel heeft verdiend sinds uw laatste betaling, betalen we u de volgende maand nadat u de drempel wel heeft overschreden.

Klant definitie

Klanten die via dit programma producten kopen, worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures met betrekking tot bestellingen van klanten, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site heeft vermeld, dient u geen productprijzen op uw site weer te geven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, werking en onderhoud van uw site en voor al het materiaal dat op uw site verschijnt. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

 

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur

– Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site niet in strijd is met enige overeenkomst tussen u en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten die aan u zijn gesteld door een derde partij die uw site host)

– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materiaal dat op uw site is geplaatst (inclusief, onder andere, alle productgerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of associeert met speciale links)

– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst, de rechten van derden niet schendt (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)

– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt gepost niet lasterlijk of anderszins illegaal is

– Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat onthult, hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe u verzamelde gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud kunnen aanbieden en / of advertenties en verzamelt informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het programma, gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u deelnemer aan het programma bent, alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, uitspraken, besluiten of andere vereisten van een overheidsinstantie die heeft jurisdictie over u, ongeacht of deze wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma alle toepasselijke wetten (federaal, staats- of anderszins) naleeft die van toepassing zijn op marketing-e-mail, inclusief maar niet beperkt tot de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere antispamwetten.

Looptijd van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw programma-aanvraag en eindigt bij beëindiging door een van beide partijen. U of wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van, en van uw site verwijderen, alle links naar https://waxnboard.com, en al onze handelsmerken, handel stijl en logo’s, en al het andere materiaal door of namens ons aan u verstrekt op grond van deze overeenkomst of in verband met het Programma. Wax & Board behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma zal Wax & Board eventuele openstaande inkomsten van meer dan opgegeven drempel betalen.

Beëindiging

Wax&Board heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van het Programma, of enige andere Wax&Board-service, om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account als ze zijn verdiend door middel van frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Wax & Board behoudt zich het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook te weigeren, om welke reden dan ook. Bij het beëindigen van dit contract staan wij niet toe dat u eventuele informatie, zij het al dan niet confidentieel, deelt met derde partijen of gebruikt voor eigen dienstverleningen en producten. Indien wij opmerken dat u dit toch doet dan zullen wij het nodige doen om de schade die we lijden integraal te vergoeden op uw kosten, voor de gehele periode en voor alle bedragen die we hierdoor verliezen.

Relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze overeenkomst brengt een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs iets in deze sectie tegenspreekt.

Beperkingen van aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Programma, zelfs niet als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze overeenkomst en het programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die aan u zijn betaald of aan u verschuldigd zijn onder deze overeenkomst.

Vrijwaringen

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk of enige impliciete garanties die voortvloeien uit een prestatie-, handels- of handelsgebruik). Bovendien kunnen we niet garanderen dat de werking van de Wax&Board ononderbroken of foutloos zal zijn en zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten. Waar mogelijk zullen wij transparant communiceren over de progressie van uw Affiliate inkomen, maar diepgaande data analyses, bv door gebruik van cookies, moet u zelf regelen via uw eigen tools en platformen.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst (inclusief enige daadwerkelijke of vermeende schending hiervan), alle transacties of activiteiten onder deze Overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen, zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebben geschonden of ermee hebben gedreigd, kunnen we een gerechtelijk bevel of andere passende voorziening zoeken bij een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank . Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de dan geldende regels. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingevoerd bij elke bevoegde rechtbank. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onder deze Overeenkomst valt, hetzij via collectieve arbitrageprocedures of anderszins.

Diversen

Deze overeenkomst wordt beheerst door de lokale wetten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot de keuze van wetten. U mag deze overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens die beperking, zal deze overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons onvermogen om uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om deze bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst vervolgens af te dwingen.

 

Het falen van Wax&Board om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Wax&Board, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Wax & Board (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de algemene voorwaarden).

BEVESTIGING AFFILIATE VOORWAARDEN

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET AL HAAR ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) KLANTEN VERWIJGINGEN KUNNEN HANTEREN DIE VERSCHILLEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES GEBRUIKEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEEFT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEKOZEN, EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE VAN VERKLARING, DAN ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

Overzicht Algemene voorwaarden

We begrijpen dat opgelegde voorwaarden complex en uitgebreid kunnen zijn. Om onze essentiële informatie overzichtelijk te houden splitsen we documentatie op. Ookzo voor onze “normale” Algemene Voorwaarden, we splitsen deze op in onder andere volgende pagina´s, maar ze blijven steeds als één geheel gelden:

Heb je nog vragen?

Het kan dat je nu nog steeds vragen hebt, en we zijn er om deze voor jou te beantwoorden, dus stel ze gerust via het contactformulier, of maak gebruik van bv Social Media zoals Facebook, Whatsapp, ..

Het Wax&Board Team.

Open chat