Herroepingsrecht en garantie

Wax&Board is verplicht te voldoen aan specifieke consumentenrechten van de Europese Unie. Deze regels zijn tweeledig bepaald, nl. in de categorie “Herroepingsrecht” en “Garantie”.

Deze bepalen uw rechten als klant en onze plichten als bedrijf. Het spreekt voor zich dat we deze, ten alle tijden, strikt opvolgen bij onze dienst naverkoop. Hieronder lijsten we de essentiële punten op, meer informatie kan u terugvinden op de website van de Europese unie.

Inhoud

Herroepingsrecht

Algemene richtlijnen

In de EU heeft u het recht om binnen 14 kalenderdagen af te zien van aankopen van goederen en diensten die u niet in een fysieke winkel gedaan heeft. U hoeft daarvoor geen reden te geven, u mag zich gewoon bedenken, al stellen we dit wel op prijs. Met uw informatie kunnen wij er voor zorgen dat u, of een andere klant, een beter dienstverlening ontvangt.

Deze bedenktijd van 14 dagen geldt niet voor alle aankopen. Enkel uitgesloten voorbeelden zijn:

  • Reserveringen voor specifieke data
  • Reparaties en onderhoudscontracten
  • Speciaal gefabriceerde of gepersonaliseerde producten
  • Online digitale inhoud
  • Verzegelde producten waarvan u het zegel na de levering verbrak

Let erop dat deze lijst niet volledig is. Alle uitzonderingen kan u nalezen in de vermelde EU wetgeving.

Een aankoop annuleren

U moet de verkoper ervan op de hoogte brengen dat u de koop ongedaan wil maken. Het is niet voldoende om de producten alleen maar terug te sturen.

Daarnaast moet u de producten terugsturen binnen 14 dagen, nadat u de verkoper op de hoogte heeft gebracht. U meld schriftelijk dat u wilt afzien van een aankoop door gebruik te maken van onderstaande herroepingsformulier. U hoeft daarbij zelfs niet aan te geven waaróm u wilt afzien van uw aankoop al stellen we deze informatie echter wel op prijs. 

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling is het essentieel dat goederen, in een verzegelde verpakking, ongeopend zijn en dat deze goederen niet gebruikt werden. Slijtage of andere sporen die wijzen op het gebruik van een artikel zijn voldoende om af te zien van uw herroepingsrecht. Enkel producten in hun originele verpakking en met alle daarbij horende documentatie en onderdelen worden aanvaard.

Uw geld terugkrijgen

Binnen 14 dagen na uw annulering zal de verkoper u uw geld teruggeven. De terugbetaling kan vertraging oplopen wanneer de goederen dat u teruggestuurd hebt nog niet ontvangen zijn.

Ook de verzendkosten die u aanvankelijk heeft betaald, zal u worden terugbetaald. Maar als u om speciale verzending gevraagd had, bv zoals extra snelle levering of levering op uw eigen locatie, draait u zelf op voor de extra kosten daarvan.

Eventuele retourkosten gebeuren steeds op kosten van de koper, nooit op rekening van de verkoper en deze zullen ook niet terugbetaald worden gezien deze uitgesloten zijn van de Europese richtlijnen. 

Een retourzending moet steeds op een correcte manier verpakt worden zodat deze geen schade kan oplopen, we adviseren om de verzending alleen op te sturen na controle van het juiste ontvangstadres en middels een erkende, en verzekerde, trackingdienst om discussie uit te sluiten over eventuele verloren gegane of beschadigde zendingen. Mocht dit laatste het geval zijn dan zal u de verzekering van uw koeriersdienst moeten contacteren om een vergoeding te bekomen. In dat geval kan de verkoper niet tussen beide komen en vervalt uw herroepingsrecht onmiddellijk.

De terugbetaling van uw aankoop en standaard verzendingskost zal gebeuren op het betaalmiddel waarmee de aankoop heeft plaatsgevonden. Betaalde u bijvoorbeeld met een Credit Card dan zal dit nooit cash uitbetaald worden.

Herroepingsformulier

Hanteer volgende formulier om een herroeping aan te vragen bij onze dienst naverkoop:

Garantie

Algemene richtlijnen

In de EU heeft u recht op twee jaar garantie op alle nieuwe goederen, dit zonder extra kosten. Het maakt niet uit of u online of in een winkel koopt, u heeft altijd recht op twee jaar garantie zonder dat u daarvoor extra hoeft te betalen.

Wanneer u, als Europese inwoner, over een product beschikt dat u in de EU heeft gekocht en dit afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, dan moet de verkoper het gratis herstellen of vervangen, een korting geven, of u uw geld teruggeven.

Als het niet mogelijk is het artikel te herstellen of te vervangen, moet u normaal gesproken uw geld geheel of gedeeltelijk terugkrijgen. Uiteraard hoeft de verkoper u uw geld niet terug te geven als er kleine acceptabele beschadigingen zijn. Enkele voorbeelden zijn:

  • Een kras op een toestel
  • Een drukfout, kleur afwijking of verkleuring van het product,
  • Een beschadigde verpakking,
  • Normale slijtage bij gebruik van het product.

Let erop dat deze lijst niet volledig is. Alle uitzonderingen kan u nalezen in de vermelde EU wetgeving.

Aanvullende garantie

Een winkel of producent kan u een verlengde of uitgebreide garantie aanbieden, al dan niet tegen betaling. Deze garantie kan u een betere bescherming bieden, maar kan de minimale garantie van twee jaar, waar u op grond van de EU-regels recht op heeft, niet beperken.

Wanneer een winkel u een product aanbiedt tegen een lagere prijs, “zonder garantie”, betekent dat dan ook alleen dat u geen recht heeft op aanvullende bescherming. Als het product stuk gaat of niet zoals omschreven blijkt te zijn, kunt u de verkoper daar hoe dan ook twee jaar lang op aanspreken.

Een product laten herstellen of vervangen

De twee jarige garantieperiode start zodra u het artikel hebt ontvangen. Indien het product binnen deze periode stuk gaat moet de verkoper u altijd een oplossing aanbieden. In bepaalde EU landen kunt u ook rechtstreeks de fabrikant aanspreken op gebreken en zonder tussenkomst van de verkoper uw garantie claimen.

Gaat het product stuk binnen de 6 maand na aankoop dan wordt automatisch aangenomen dat het probleem al bestond op het moment dat u het product ontving, tenzij de verkoper kan aantonen dat dit niet het geval was. U heeft recht op gratis reparatie of vervanging, of, als dat te duur of moeilijk is, kunt u uw geld geheel of gedeeltelijk terugkrijgen.

Als uw product tussen 6 en 24 maanden na aankoop stuk gaat, heeft u ook recht op gratis reparatie of vervanging, of kunt u uw geld geheel of gedeeltelijk terugkrijgen. U moet dan echter wel aantonen dat het probleem al bestond bij ontvangst van het product.

Uitgesloten van recht tot terugbetaling of herstelling zijn normale gebruikersporen maar ook slijtage ongeacht dit al dan niet een gevolg is van normaal gebruik van het product. 

Om het garantie recht te kunnen claimen is het daarnaast noodzakelijk dat het defect product, op eigen kosten geretourneerd, word naar de verkoper, waarbij een eventuele zending correct en veilig verpakt zal worden om schade tijdens transport te vermijden. Wij adviseren u ook om deze zending te verzekeren zodat deze niet verloren kan gaan. Mocht dat toch het geval zijn dan is de verkoper niet langer aansprakelijk en moet u contact op nemen met uw koerierdienst.

Daarnaast zal een terugbetaling nooit cash plaatsvinden maar enkel op het betaalmiddel wat gehanteerd werd bij aankoop van het product, mocht dit niet meer mogelijk zijn dan zal gebeuren via een waardebon of ander betaalmiddel waarover de verkoper beschikt.

Ons engagement

Bij Wax&Board zullen we ten allen tijde rekening houden met het wettelijk kader die uw rechten als consument moeten waarborgen. Daarnaast zullen wij ons extra engageren om uw een vlotte dienst naverkoop te waarborgen, omdat we begrijpen dat problemen met een aangekocht product nooit leuk zijn.

Hebt u daarom nog vragen, of bent u van mening dat u beroep moet doen op de rechten van u als consument, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Overzicht voorwaarden

We begrijpen dat de opgelegde voorwaarden complex en uitgebreid kunnen zijn. Om onze essentiële informatie overzichtelijk te houden splitsen we alle documentatie op, in onder andere volgende pagina´s, maar ze blijven steeds als één geheel gelden:

Heb je nog vragen?

Het kan dat je nu nog steeds vragen hebt, en we zijn er om deze voor jou te beantwoorden, dus stel ze gerust via het contactformulier, of maak gebruik van bv Social Media zoals Facebook, Whatsapp, ..

Het Wax&Board Team.

Herroepingsformulier

Om een product te retourneren vult u onderstaand formulier in, waarna onze dienst naverkoop contact met u zal opnemen  om het nodige te doen.

Open chat